Aikyam is een Nederlandse stichting.
Ons werk richt zich op het creëren van een gezonde, blije en vreedzame samenleving, met ruimte voor alle nationaliteiten, rassen, geloofsovertuigingen en sociale posities, waarin verbinding, tolerantie en harmonie centraal staan.