Wenn Sie sich von unserer Mission angezogen fühlen und einen finanziellen Beitrag leisten möchten, werden wir dies dankbar entgegennehmen. Mit einem finanziellen Beitrag öffnen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch vielen anderen die Tür.

Jouw bijdrage wordt gebruikt om het gedachtegoed van Aikyam om te zetten in concrete vormen.

Op den duur zal dat zijn in de vorm van een groeicentrum en leefgemeenschap waar iedereen welkom is om in een liefdevolle en harmonieuze atmosfeer nader tot zichzelf en tot elkaar te kunnen komen. Een plek voor heling en groei, voor jong en oud, dat is wat Aikyam beoogt.

De naam Aikyam (spreek uit ‘Ekyam’) is met zorg gekozen en komt uit het Sanskriet, de oudst levende Indo-Europese taal:
- ‘Aik’ of ‘ek’ betekent één
- ‘Yam’ is de zaad mantra die het hart chakra opent

Aikyam betekent Eenheid, Harmonie.

Je kunt je bijdrage overmaken op IBAN NL37TRIO0320185605 op naam van Stichting Aikyam.

namaste